כיתה ב'2


משימה לתרגיל חירום מתוקשב 1/3/15 - לחצו כאן


הודעות משרד החינוך לשעת חירום