כיתה ג'2

משימה לתרגיל חירום מתוקשב 1/3/15

קראו את הטקסט: עצי החיים
וענו על השאלה: מדוע יערות הגשם הם "גן עדן" לבעלי חיים רבים?