כיתה ה'2

משימה לתרגיל חירום מתוקשב 1/3/15 - לחצו כאן 




הודעות משרד החינוך לשעת חירום